Viking sin innerhanske laget av bomull for å sikre deg varme fingre under dykket. 

 

Viking Bomunll